Atteson Fishing

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Yhdistetty Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) (GDPR) 30§ mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Combinor Oy
Turkanheimontie 6 B 9,
90230 Oulu
Puhelin: +358 40 5168 007
sähköposti: info@atteson.fi

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Juha Aitta
Puhelin: +358 40 5168 007

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) (GDPR) 30§ mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat rekisteröidyn dokumentoitu, vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus sekä lisäksi joko palvelusopimusten täytäntöön paneminen tai palvelusopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä.

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa palveluiden tuottaminen. Palveluiden tuottamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely voidaan jakaa tarkoituksensa mukaan neljään osaan:

A) Palveluiden tuottaminen asiakkaalle
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tilaamien palveluiden tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi.

B) Asiakassuhteen rakentaminen ja hoito
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen luomiseksi ja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

C) Yhteydenpitäminen, tiedottaminen ja laskuttaminen
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvään tiedottamiseen sekä tuotettujen palveluiden laskuttamiseksi asiakkaalta.

D) Palveluiden kehittäminen
Henkilötietoja voidaan käsitellä yhdessä asiakkaan tilaamien palveluiden tietojen kanssa uusien palvelumallien sekä palveluiden kehittämiseksi, ja olemassa olevien palveluiden jatkokehittämiseksi.

Kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Henkilötietoryhmien nimet ovat tummennettu, jonka alta löytyy lista kerättävistä ja käsiteltävistä tiedoista. Tietojen alla on tarkennus siitä, mihin tietojen kerääminen perustuu, ja milloin tiedot tuhotaan.

Ellei muuta suunniteltua tietojen tuhoamisaikaa eritellä, yleisesti kaikki rekisteröidyn tiedot tuhotaan viimeistään kuukauden kuluessa viimeisen voimassaolevan palvelusopimuksen päättymisestä, ellei rekisterinpitäjällä ole jotakin lakisääteistä velvollisuutta säilyttää joitakin tietoja.

Yhteydenottajan tiedot

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Muut lisätietoina annetut tiedot

Mikäli yhteydenottaja ei ole jo rekisteröity asiakas, yhteydenottajan tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, kunnes yhteydenotto on käsitelty, palvelusopimus solmittu tai sopimusvalmistelut aloitettu rekisteröidyn pyynnöstä muodostaen näin laillisen velvoitteen säilyttää tiedot.

Asiakkaan henkilötiedot

 • Asiakkaan virallinen nimi ja/tai yhteyshenkilön nimi
 • Asiakkaan tai yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Asiakkaan laskutustiedot, kuten laskutusosoite ja/tai sähköpostiosoite
 • Asiakkaan voimassa olevien palvelusopimusten tiedot
 • Asiakkaan kuukauden sisällä päättyneiden palvelusopimusten tiedot
 • Asiakkaan pyytämän sopimusvalmistelun tiedot

Palvelusopimuksen tiedot

 • Sopimusosapuolten yhteystiedot
 • Palveluiden tarkemmat tiedot ja ehdot
 • Palveluiden tuottamiseen tarvittavat tiedot
 • Tarvittaessa kolmansille osapuolille luovutettavat tiedot
 • Tarvittaessa kolmanten osapuolten tuottamien palveluiden tiedot

Kaikki rekisteröidyn tiedot tuhotaan viimeistään kuukauden kuluessa viimeisen voimassaolevan palvelusopimuksen päättymisestä, ellei rekisterinpitäjällä ole jotakin lakisääteistä velvollisuutta säilyttää joitakin tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan ja tietoisesti asiakkaalta ja/tai asiakkaan yhteyshenkilöltä verkkopalvelussa tai muissa asiakkaan ja/tai yhteyshenkilön valitsemissa viestintäväylissä, kuten sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palveluissa. Lisäksi tietoa voidaan kerätä palvelusopimuksista, salassapitosopimuksista tai asiakastapaamisissa.

Tietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaan erityisestä toiveesta palveluiden tuottamiseksi tarvittavien kolmansien osapuolten palvelut voidaan tilata myös asiakkaan omilla tiedoilla. Tällöin tiedot voidaan siirtää asiakkaan valitsemille ja hyväksymille kolmansille osapuolille.

Aina kun tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, luovutus hyväksytetään asiakkaalla etukäteen ja luovutuksen jälkeen asiakasta tiedotetaan siitä mitä tietoja luovutettiin, milloin, miten ja kenelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedoista ei tehdä manuaalista aineistoa. Mikäli rekisterin osista syntyy poikkeuksellisesti manuaalista aineistoa väliaikaisesti esimerkiksi asiakastapaamisessa, tullaan tiedot säilyttämään lukittuna ja tuhoamaan välittömästi, kun tiedot on kopioitu digitaaliseen rekisteriin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot.

Oikeus korjata tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus oikaista väärät tiedot rekisterissä.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi sekä pyytää tietojen poistamista rekisteristä.

Tietoa evästeistä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Kerään tietoja sivujen käytöstä Google Analyticsin avulla. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia muttei kohdenneta markkinointia. Uutta sisältöä kyllä tuotetaan sen perusteella, mikä näyttää kiinnostavan. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Jos haluat lukea Googlen evästekäytännöistä, täältä löydät lisätietoa: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi .

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Sivuilla voi olla upotettua sisältöä, kuten videoita YouTubesta sekä Facebook- ja Instagram-sivujeni sisältöä. Tällaisen upotetun sisällön avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla eli käytännössä YouTubessa, Facebookissa tai Instagramissa. Nämä kolmannen osapuolen sivustot voivat kerätä tietoa ja käyttää omia evästeitään omien ehtojensa mukaisesti.

Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 1.1.2020